Här är Socialdemokraternas kommunalråd och representanter i Uppsalas kommunstyrelse

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har efter konstituerande sammanträde valt ledamöter, ersättare och presidium till kommunstyrelsen samt kommunalråd i Uppsala kommun.

Erik Pelling valdes till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd tillsammans med Caroline Hoffstedt.

Till ledamöter och ersättare av kommunstyrelsen valdes för Socialdemokraterna Gustaf Lantz, Eva Christiernin, Ulrik Wärnsberg samt Asal Gohari och Erik Dagnesjö.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen
Eva Christiernin (S), ledamot i kommunstyrelsen
Ulrik Wärnsberg (S), ledamot i kommunstyrelsen
Gustaf Lantz (S), ledamot i kommunstyrelsen
Erik Dagnesjö (S), ersättare i kommunstyrelsen
Asal Gohari (S), ersättare i kommunstyrelsen
facebook Twitter Email