Mittenstyrets budget för 2021 har nu klubbats i kommunfullmäktige

I dag klubbades Mittenstyrets budget för 2021 i Uppsala kommunfullmäktige. I den budgeten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lagt fokus på fyra områden: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och miljö och klimat.

Prioriteringarna är glasklara:

ÖKAD TRYGGHET

 • Stärkt socialtjänst
 • Utbyggd avhopparverksamhet
 • Fortsatt arbete med att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck
 • Fler ordningsvakter och övervakningskameror

TRYGGHET FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

 • Äldreomsorgen tillförs 96 miljoner mer under nästa år
 • Vidareutbildning och satsning på yrkessvenska gör att äldreomsorgen stärks och utvecklas
 • Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun, därför införs ett rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken
 • Bristen på LSS-bostäder ska byggas bort

ALLA SOM KAN ARBETA SKA ARBETA

 • Nyföretagande ska uppmuntras och redan etablerade företag ska ges de bästa förutsättningarna
 • Integrationen måste gå snabbare och bli mer jämställd
 • Genomströmningen i SFI ska öka
 • Ett jobb- och utbildningscenter ska etableras i Gränby

EN LIKVÄRDIG SKOLA

 • I Uppsalas skolor ska varje barn oavsett bakgrund ges rätt stöd
 • Lärare ska få mer tid för sitt kärnuppdrag
 • Skolorna ska präglas av studiero, trygghet och fokus på att höja kunskapsresultaten
 • En särskild satsning görs på fler socialarbetare och närvarokoordinatorer i skolan

EN SNABBARE KLIMATOMSTÄLLNING

 • Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande
 • Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år
 • Trafikens utsläpp ska minska
 • Den fossilfria energiförsörjningen ska säkerställas
facebook Twitter Email