Delar av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Uppsala.

Mål & Budget för 2024 är klubbad!

Det är den rödgröna styrets budget för Uppsala kommun, och vi kallar den Barnens budget. Det är en budget som vi kan vara stolta över, särskilt i dessa osäkra tider. Den är stabil och värnar om kärnverksamheterna, samtidigt som den rustar skolan och stärker Uppsala inför framtiden.

I denna budget prioriterar vi att skydda biblioteken, höja lönen för fritidsledare, öka antalet socialsekreterare i skolan och minska antalet medarbetare per chef inom vård- och omsorgen. Vi håller de ekonomiska hjulen i rullning och bekämpar arbetslösheten genom investeringar i skolor, fritidsanläggningar och kollektivtrafik. Det är en budget som ger framtidstro i en mörk tid.

Vi i det rödgröna styret är eniga om inriktningen för framtidens Uppsala. Vi delar en gemensam vision om ett grönare, tryggare och mer jämlikt Uppsala, och framför allt har vi en plan för hur vi ska ta oss dit. Årets budget är ett betydande steg på vägen.

Här är några av satsningarna i Mål & Budget för 2024:

Trygghet

 • Fortsatta insatser i Gottsunda för att täcka upp slopade statsbidrag till förebyggande insatser, 16.7 miljoner.
 • Trygghetsskapande åtgärder, 8 miljoner.
 • Fortsatt satsning på Summer Zone.
 • Permanent trygghetssatsning för barn och unga, inklusive fler socialarbetare i skolan.
 • Lönelyft för fritidsledare.
 • Allaktivitetshus i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet.
 • Säkra bibliotekens grunduppdrag.
 • Nytt bibliotek i Rosendal.

Klimat

 • En offensiv koldioxidbudget som ser till att vi gör rätt insatser i rätt tid.
 • Investeringar i miljövänlig kollektivtrafik.
 • Permanentande och utökning av sommar- och vintergator samt torg.
 • Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd.

Vård- och omsorg

 • Stärkt grundbemanning.
 • Slopad minutstyrning.
 • Färre medarbetare per chef.
 • Stödpedagoger i omsorgen.

Skolan

 • Slopade effektiviseringar i grundskolan och på barnens fritid.
 • Satsning på tidiga skolåren, 42.5 miljoner.
 • Frukost och mellanmål på skolor med särskilda behov

Vi ser mycket fram emot att genomföra denna kraftfulla politik under 2024 – en politik som skapar ett Uppsala som håller ihop!

Bild: Delar av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Uppsala.
facebook Twitter Email