Kyrkovalet – söndagen den 19 september 2021

Kyrkovalet!

Kanske tycker du inte att det angår dig. Du tror inte på Gud och är inte intresserad av Svenska kyrkan men är trots allt medlem i kyrkan.  Då borde du vara intresserad av hur kyrkan använder de pengar som kommer in i medlemsavgift.

Kyrkans verksamhet är verkligen inte bara gudstjänster. Det är verksamhet för barn och unga, det är diakoni, alltså hjälp till människor som behöver – gamla, ensamma, flyktingar, EU-migranter. Det är all musikverksamhet som konserter, oftast gratis. Och det är kyrkorna, kulturarvet. Självklart ska vi som socialdemokrater vara med och påverka hur all den verksamheten ska utformas.

Och lika viktigt som att du som är medlem i Svenska kyrkan själv går och röstar, lika viktigt är det att du påverkar vänner, grannar att också rösta.

Rösträtt i kyrkan har varje medlem som har fyllt 16 år. Även om du inte själv är medlem så är det viktigt att du påverkar människor du känner som både är våra sympatisörer och medlemmar i Svenska kyrkan att rösta. Vi kan inte låta kyrkan bli en angelägenhet för borgare och bakåtsträvare som vill vrida klockan tillbaka.

Rösta i kyrkovalet den 19 september!

Varmaste hälsningar

Kerstin Ramdén

Valledare Kyrkovalet för Socialdemokraterna i Uppsala

Här kan du läsa vilken politik vi socialdemokrater går till val med i kyrkovalet 2021:

Valmanifest kyrkoval 2021

facebook Twitter Email