Konstmuseet blir på Slottet eller Kaniken

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun fattade ett inriktningsbeslut den 27 maj om att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken.

– Jag är glad att vi nu kan gå vidare och titta på alternativen slottet och Kaniken mer i detalj. Vi går nu in i förhandlingar med båda lokalernas fastighetsägare för att se vem som har det bästa erbjudandet för ett framtida konstmuseum. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en satsning som kommer innebära ett lyft för konstmuseet och Uppsala som kulturstad oavsett vilken plats det till slut blir, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den fortsatta processen innebär att förhandlingar med fastighetsägare inleds för att se hur de kan möta kommunens krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och förutsättningar för konsten samt vad det kommer kosta. Utgångspunkten i förhandlingarna är att Uppsala konstmuseum kan nyöppna år 2028.

Resultatet av förhandlingarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2020 som sedan beslutar vilket av de två alternativen man ska gå vidare med.

I förhandlingarna med fastighetsägarna ska följande villkor ställas:

  • Uppsala konstmuseum ska vara enkelt att ta sig till och från med allmänna kommunikationer. Gångvägar och gångstråk ska anpassas och vara tillgängliga.
  • Uppsala konstmuseum ska ha en väderskyddad och trafiksäker in- och urlastning för konst och andra leveranser till verksamheten
  • Varierad takhöjd i utställningslokalerna mellan 4 och 6 meter.
  • Uppsala konstmuseum ska ha tillgängliga lokaler utifrån gällande lagar och regler för offentliga verksamheter.
  • Uppsala konstmuseum ska ha för verksamheten klimatanpassade lokaler, det vill säga klimatanpassade lokaler för konst.
  • Uppsala konstmuseum ska ha för verksamheten säkra lokaler.
  • Uppsala konstmuseum ska ha tillgängliga lokaler utifrån arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv.

Specifikt för Uppsala slott:

  • Fastighetsägaren ska i samarbete med Uppsala kommun arbeta för att rådande höjdskillnad runt slottet ska upplevas som mindre ansträngande och vägen till och från Uppsala konstmuseum mer tillgänglig genom olika åtgärder.
  • En placering av Uppsala konstmuseum i slottet förutsätter insatser för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i den omgivande parken.
facebook Twitter Email