Socialdemokraterna och Kommunal i Uppsala: Handslag för tryggare välfärd

Kommunalråd Erik Pelling och Kommunal i Uppsalas ordförande Helena Ersson har inför valet tagit ett handslag för tryggare välfärd i Uppsala. Krafttag mot delade turer, mer personal istället för skattesänkningar och utökad fortbildning ska förbättra vården, omsorgen och förskolan i Uppsala.

Erik Pelling (S), kommunalråd och Helena Ersson, ordförande för Kommunal i Uppsala har tagit ett handslag för tryggare välfärd i Uppsala. Med satsningar på bättre villkor för välfärdens medarbetare, mer personal istället för skattesänkningar och utökad fortbildning är Kommunal och Socialdemokraterna i Uppsala överens om att jobba för en tryggare välfärd under nästa mandatperiod.

– Det finns inga gratis skattesänkningar. Det är jag och mina kollegor i välfärden som får betala priset när nedskärningarna kommer. Uppsalas välfärd behöver mer resurser för att anställa mer personal och förbättra villkoren för oss som jobbar där, säger Helena Ersson, ordförande för Kommunal i Uppsala.

Handslaget mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Uppsala innehåller fem tydliga satsningar som ska genomföras under nästa mandatperiod.

– Personalen är välfärdens viktigaste resurs och deras arbetsvillkor är av största vikt för att vården, omsorgen och förskolan ska hålla hög kvalitet. Vi blir allt fler Uppsalabor i både höga och låga åldrar. Våra förskolor och äldreboenden kommer att behöva många nya barnskötare och undersköterskor framöver och vi ska rekrytera dem i hård konkurrens med andra kommuner. Då måste vi välja välfärdsinvesteringar framför skattesänkningar och nedskärningar, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

Handslag för tryggare välfärd – 5 satsningar:

  • Mer personal i välfärden istället för skattesänkningar. Moderaterna går till val på att sänka kommunalskatten i ett första steg med 150 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 250 lärare eller 350 barnskötare. Det kommer att innebära mindre personal i välfärden och sämre arbetsmiljö för välfärdsarbetarna. Tillsammans prioriterar vi mer personal framför nya stora skattesänkningar.
  • Krafttag mot uppdelade arbetsdagar – delade turer ska begränsas. Delade turer innebär obetalda och oönskade håltimmar för många anställda inom välfärden. Det försvårar ofta vardagspusslet och drabbar särskilt barnfamiljer. Vi vill ändra schemaläggningen och kraftigt begränsa delade turer. Det gör omsorgsyrkena mer attraktiva och förenklar rekrytering.
  • Satsning på utbildning och validering för att vikarier ska få fast anställning. Idag arbetar många utan fast anställning i Uppsalas välfärd samtidigt som det saknas personal. Oftast beror det på att de saknar rätt utbildning, exempelvis barnskötare. Därför vill vi satsa på att medarbetare i vikariepoolen och fast anställda som saknar utbildning ska erbjudas utbildning och validering. Utbildningen kombineras med 75-80% arbete och de som klarar den garanteras fast heltidsanställning i kommunen.
  • Barnskötare ska med stöd av kommunen kunna utbilda sig till förskollärare. Bristen på förskollärare börjar märkas också i Uppsala. Samtidigt är det många barnskötare som vill ta tillvara sin kompetens inom förskolan men gå vidare till en annan roll. Därför vill vi satsa på att en särskild utbildning på Uppsala universitet som kommunen betalar och stödja barnskötare som vill studera till förskollärare. Målet är att 200 barnskötare ska börja utbildningen nästa mandatperiod. Barnskötarna fortsätter att arbete ungefär 80% under studietiden.
  • Språkundervisning för anställda med otillräcklig svenska. Uppsalas välfärd ska vara trygg. Det är viktigt att anställda kan kommunicera med barn, äldre och anhöriga på ett tydligt sätt. Välfärden står inför stora rekryteringsbehov och många av de som kommer att anställas kommer att ha annat modersmål än svenska. Uppsala kommun ska ta fram utbildningsinsatser för att förstärka svenskan hos anställda med otillräcklig svenska.
facebook Twitter Email