Gottsunda ska bort från listan över särskilt utsatta områden

"Arbetet med att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden kommer inte att vara lätt. Jag vet att det finns de som tvivlar på att vi kommer lyckas. Men jag tror på Gottsunda och jag tror på Uppsala. Tillsammans ska vi framåt."

Under lång tid har det känts som att de kriminella gängen har tänkt mer långsiktigt än vad vi politiker gjort. Om vi på riktigt ska vinna kampen mot kriminaliteten måste vi upphöra med den projektpolitik som dominerat i Sveriges utsatta områden. Vi måste föra en politik som går på djupet med problemen. Bara så kan vi göra hela Uppsala tryggt i en ny tid.

Förra året hamnade Gottsunda-Valsätra på polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige. De kriminella gängens verkan blir allt tydligare. Trots att klassificeringen främst sägs bero på fördjupad kunskap och inte en faktisk försämring sedan den föregående rapporten så kändes beskedet ändå tungt. Det vore varken ärligt att skylla på den moderatledda alliansen som hade makten i 8 år eller peka ut något enskilt beslut som orsakat situationen. Problemen i Gottsunda och Valsätra har vuxit fram under en längre tid och det är flera regeringar och kommunledningar som inte lyckats vända utvecklingen.

Det som kännetecknar särskilt utsatta områden är parallella samhällsstrukturer, att polisen har svårt att fullfölja sina uppdrag, en obenägenhet bland invånarna att delta i rättsprocesser och att det förekommer våldsbejakande religiös extremism. Hittills har polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige bara vuxit i sin omfattning. Inget område har ännu plockats bort efter att en gång ha placerats på listan vilket resulterat i att det nu är totalt 23 områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta.

Utvecklingen är på många sätt nedslående men den är ingen naturlag. För oss socialdemokrater kommer kamp mot kriminaliteten och dess orsaker att vara en av de högst prioriterade frågorna framöver, både i Uppsala och i resten av Sverige. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deklarerade i årets första partiledardebatt i riksdagen att den grova brottsligheten ”är här för att stanna”. Så talar ett parti som redan gett upp. Vi har i stället bestämt oss för att vända utvecklingen. Vårt mål är tydligt: Gottsunda ska bort från listan över särskilt utsatta områden. I Uppsala ska inte den grova brottsligheten stanna, den ska bekämpas.

Jag menar att det en gång för alla är dags att göra upp med den projektpolitik som tyvärr dominerat försöken att förbättra utsatta bostadsområden.

Kortsiktiga projekt kan låta bra när de presenteras men leder sällan till en bestående förändring. Men det är en bestående förändring Sveriges utsatta områden och Gottsunda behöver. Om vi ska knäcka gängen och göra våra städer och kommuner trygga krävs att vi jobbar tillsammans och att vi gör det långsiktigt. Vi måste vara hårda mot både kriminaliteten och mot kriminalitetens orsaker.

I Uppsala arbetar vi i kommunen tätt ihop med polisen, såväl strategiskt som operativt. Socialtjänst och polis gör tillslag gemensamt, kommunen har anlitat ordningsvakter för att avlasta polisen och skapa trygghet och tillsammans med flera andra myndigheter för vi en kompromisslös kamp mot de kriminellas ekonomi. Bilar beslagtas, handel med svarta hyreskontrakt stoppas, övervakningskameror installeras, kriminella arresteras och socialtjänsten arbetar preventivt med uppsökande verksamhet. Utifrån en kartläggning vi gjort vet vi att ungdomsarbetslösheten är tre gånger så hög i Gottsunda som i resten av Uppsala. Över 40 procent av barn och unga i Gottsunda växer upp i hushåll med låg inkomst och alldeles för många vuxna är beroende av försörjningsstöd. Det finns inget som ursäktar att någon väljer en kriminell bana i livet men det är tydligt att kriminaliteten har vuxit sig stark där samhället varit för svagt.

Att vända utvecklingen i Gottsunda kräver en politik som förmår att prioritera både hårdare tag mot brottsligheten men också investeringar i arbete, utbildning, integration och utveckling.

I slutet av förra året presenterade vi Uppsalapaketet. Det är en investeringsplan som innebär att det byggs fyra järnvägsspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. En ny tågstation tillkommer i södra Uppsala och två spårvägslinjer ska byggas i Uppsala. En av dessa kommer att gå genom Gottsunda och innebär att stadsdelen kommer växa och fysiskt byggas ihop med resten av Uppsala.

Under årets första månader kommer vi att presentera ett planprogram och en handlingsplan för Gottsunda-Valsätra. Planprogrammet siktar på 2030 och visar hur området ska växa och förändras med arbetsplatser, service, tryggare utemiljöer och uppemot 7000 nya bostäder i blandade upplåtelseformer. Det är Sveriges första planprogram som sammanväver den fysiska planeringen och utformningen av ett område med den sociala utvecklingen. Expansionen kommer att skapa jobb och vi kommer att ställa sociala krav så att byggföretagen anställer arbetslösa i närområdet.

Handlingsplanen som vi tagit fram fokuserar på trygghet, arbete, utbildning och delaktighet. Vi kommer att presentera över 80 konkreta åtgärder som syftar till att bekämpa otryggheten, förbättra ungas uppväxtvillkor och se till så att fler kommer i arbete. Genom att använda Uppsalas tillväxt som en hävstång ska vi vända Gottsundas utveckling.

Arbetet med att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden kommer inte att vara lätt. Hela samhället måste kraftsamla för att vi ska lyckas. Det gäller såväl kommun, polis, myndigheter, fastighetsägare, föreningar och enskilda individer. Jag vet att det finns de som tvivlar på att vi kommer lyckas. Men jag tror på Gottsunda och jag tror på Uppsala. Tillsammans ska vi framåt.

Problemen kommer inte att lösa sig över en natt men nu är det slut på kortsiktig projektpolitik. I stället levererar vi politik för kompromisslös kamp mot kriminalitet och för långsiktig förändring i Gottsunda-Valsätra.

Erik Pelling (S), kommunalråd  Uppsala kommun

facebook Twitter Email