Eva Christiernin vald till nytt kommunalråd och Asal Gohari vald till ny ordförande i socialnämnden

Idag på Uppsala kommunfullmäktige valdes Eva Christiernin till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden efter Caroline Hoffstedt. Eva var tidigare ordförande i socialnämnden. Asal Gohari valdes idag till hennes ersättare som ordförande i socialnämnden.

– Jag är hedrad över att ha valts till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden. Pandemin har visat på stora brister i äldreomsorgen och det yttersta ansvaret faller på oss i politiken. Som kommunalråd kommer jag fokusera på att stärka välfärden. Jag ser fram emot att göra detta tillsammans med de medarbetare och uppsalabor som vill bidra med tankar och idéer, säger Eva Christiernin.

– Jag känner mig hedrad att ha fått förtroendet att utses som ordförande för socialnämnden. Socialpolitiken är en av socialdemokratins politiska pelare och att ha ansvaret för nämnden som ska ge trygghet och stöd till samhällets sköraste känns viktigt. Nu kommer jag fortsätta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, ökat trygghet och barn och ungas rättigheter, säger Asal Gohari.

facebook Twitter Email