Budgetnyhet: billigare kollektivtrafik för Uppsalas äldre

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kommunalrådet Tobias Smedberg (V) och kommunalrådet samt äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) den sista satsningen ur budgetöverenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. 13 miljoner kronor kommer avsättas i nästa års budget för att erbjuda Uppsalas äldre över 70 år ett rabatterat seniorkort på 150 kronor i månaden för att åka buss under lågtrafik. Därmed uppfylls ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte.

  • Nu levererar vi på ett viktigt vallöfte till Uppsalas äldre. De som har byggt upp Sverige och Uppsala förtjänar ett bra liv på ålderns höst. Att ta sig runt i Uppsala med kollektivtrafik ska inte vara en plånboksfråga, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

  • Det är en viktig jämlikhetsfråga att äldre ska kunna ha möjlighet till ett aktivt liv. Men många äldre lever på små medel och biljettpriserna kan göra att man måste avstå bussresan till träffpunkten eller släktkalaset, säger Tobias Smedberg, kommunalråd (V).

Syftet med satsningen på ett seniorkort är att främja äldres aktivitet och förebygga ofrivillig ensamhet samt att se till att kollektivtrafiken nyttjas under hela dygnet. Det är ett led i arbetet med att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Kommunen kommer sluta ett avtal med regionen där kommunen står för finansieringen och administrationen av seniorkortet. Seniorkortet införs som ett pilotprojekt under två år (2021 och 2022). Inför en eventuell förlängning eller att seniorkortet blir permanent ska pilotprojektet utvärderas.

  • Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Tjockleken på ens plånbok ska aldrig vara ett hinder för att ta sig till nära och kära eller till en aktivitet. Detta är en viktig satsning för att förebygga ensamhet bland äldre, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd och äldrenämndens ordförande.

Innebär den pågående COVID-19 pandemin att det inte är lämpligt att uppmuntra målgruppen till ökat resande med kollektivtrafik den 1 januari 2021 kommer starten på pilotprojektet skjutas fram till dess att det bedöms som säkert ur smittskyddssynpunkt för målgruppen att resa kollektivt.

UL säljer idag lågtrafikkort till en kostnad av 460 kronor (enligt 2020 priser). UL subventionerar seniorkorten med 10 procent vilket ger en kostnad på 414 kronor per kort. Egenavgiften för brukaren kommer med denna satsning vara 150 kronor. Det innebär att Uppsala kommun subventionerar varje kort med 264 kronor.

 

facebook Twitter Email