Ett starkare samhälle. Ett tryggare Uppsala.

Ett starkare samhälle är ett tryggare samhälle. Om Uppsala håller ihop och jobbar tillsammans kan vi ta itu med samhällsproblemen. För oss går det före nya stora skattesänkningar. Här är Socialdemokraternas budget för Uppsala kommun inför år 2019.

Uppsala ska hålla ihop. När samhället blir starkare och vi bygger vidare på det som är bäst med Uppsala kan vi ta itu med de problem och utmaningar som ligger framför oss. Uppsalas gator och torg måste bli tryggare. Integrationen ska gå snabbare. För oss går fler lärare i Uppsalas skolor före sänkta skatter.

Uppsalas gator och torg måste bli tryggare

Vi behöver ta krafttag mot otryggheten och få bort grogrunden till kriminalitet med en bättre skola och sociala insatser.

 • Fler trygghetskameror, ordningsvakter och fler vuxna på stan med stadsvärdar och nattvandrare
 • Utveckla Uppsala ungdomsjour med förebyggande arbete riktat mot mellanstadieelever, utbyggd avhopparverksamhet och breddning av ungdomsjourens arbete på landsbygden
 • Krafttag för att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden

 

Integrationen ska gå snabbare

Alla Uppsalabor som kan jobba ska jobba. Förutom att jobbet är viktigt för individen bidrar också känslan av att vara med och bygga Uppsala starkare till bättre sammanhållning. Genom att sysselsätta människor hjälper vi dem att välja rätt väg och att stå på egna ben. När en förälder till en tonåring går från arbetslöshet till ett jobb och en lön får tonåringen ett bevis på samhällets möjligheter.

 • 100 samhällsjobb under nästa år
 • Fler extratjänster
 • Jobbspår för nyanlända med låg utbildning

 

För oss går fler lärare i Uppsalas skolor före sänkta skatter

En bra förskola och skola är helt avgörande för varje barns utveckling och för att bygga samhället starkt. Vi vill att Uppsalas skolor ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Sedan 2014 jobbar ytterligare 100 lärare i Uppsala kommuns grundskolor och 300 fler medarbetare i våra förskolor. Men det räcker inte. Vi behöver anställa mer personal och se till att de bästa lärarna jobbar i Uppsala.

 • Mer personal i skolan framför skattesänkningar
 • Höjda lärarlöner
 • Fler utvecklings- och karriärmöjligheter

 

Vi bygger för sammanhållning

Vi ska utveckla Uppsalas landsbygd och bygga bort bostadsbristen och segregationen samtidigt som vi skapar tusentals jobb och bostäder.

 • Utvecklad landsbygd med servicepunkter, fler bostäder och pendlarparkeringar
 • 4-spår mellan Stockholm och Uppsala samt spårväg
 • Fler jobb och bostäder
 • Billiga hyresrätter med hjälp av investeringsstöd, fler boenden för äldre och nya LSS-bostäder

 

facebook Twitter Email