87 åtgärder för att vända utvecklingen i Gottsunda

Att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden är en angelägenhet för hela Uppsala. Med kompromisslös kamp mot brottsligheten och politik som går på djupet med problemen ska vi vända utvecklingen.

Vi har tagit fram en handlingsplan med 87 åtgärder för Gottsunda/Valsätra. Några exempel är:

  • Kameraövervakning
  • Ordningsvakter
  • Upprustning av Bandstolsvägen
  • Satsningar på utbildning och arbete
  • Verktyg för att strypa de kriminellas ekonomi
  • Utökad nattvandring

 

Läs mer här: Handlingsplan Gottsunda Valsätra

Vi ska framåt tillsammans: Kommunen, polisen, Gottsundaborna, fastighetsägare, föreningar och företagare. Om vi håller ihop är förändring möjlig.

 

facebook Twitter Email