Vår plan för fler lärare och högre löner

Nu har Socialdemokraterna presenterat sin plan för 1000 nya medarbetare till Uppsalas skolor och förskolor fram till 2022. Höjda löner, lärarassistenter och utvecklingsmöjligheter är några delar.

Den senaste PISA-undersökningen visade att den negativa utvecklingen i svensk skola har brutits. Men mer behöver göras. Socialdemokraterna kommer fortsätta prioritera skolan och barnens kunskap. Uppsala är en av landets snabbast växande kommuner. Med de två universiteten, högt bostadsbyggande och företagsinvesteringar som dragningskraft flyttar allt fler människor och arbetsplatser in. Med fler som jobbar ökar skatteintäkterna. Det är pengar som Socialdemokraterna vill använda till att höja lärarlönerna, anställa mer personal i skolan och bygga nya skolor och förskolor för framtiden.

Vill rekrytera 1000 medarbetare till 2022

För att bygga ut skolan och förbättra kunskapsresultaten behöver Uppsala rekrytera 1000 medarbetare till kommunens skolor och förskolor. Framtiden börjar i skolan och en bra utbildning för alla barn är grunden för en växande kunskapsstad som Uppsala. 

Bästa lärarna ska vilja jobba i Uppsala

När Uppsala växer och fler lärare ska anställas sker i det i konkurrens med andra kommuner. Socialdemokraterna vill att de bästa lärarna ska välja Uppsala kommun som arbetsplats. Uppsalaborna förtjänar de bästa lärarna.

Höjda lärarlöner och lärarassistenter

Lärarlönerna höjs i Uppsala. Fram till 2021 höjs lönerna succesivt för lärarna. Sammanlagt 11.000 kronor mer i månaden jämfört med 2012. Vi vill också avlasta lärarna med mer personal i skolan i form av lärarassistenter.

Möjlighet att utvecklas inom lärartjänsten

Lärare ska kunna utvecklas i sin profession – inte behöva byta tjänst för att göra karriär. Akademisk utveckling och fortbildning inom varje lärares och förskollärares ordinarie uppdrag.

Blocköverskridande för långsiktighet

Uppsalaborna ska vara trygga med att skolan fungerar som den ska med bra lärare och fokus på kunskap. Därför presenterade Socialdemokraterna och Liberalerna den gemensamma planen ”Utveckling och karriär inom skola och förskola” tillsammans. Vi tror att Uppsalas skola mår bra av långsiktighet.

facebook Twitter Email