Bättre välfärd

Vi har valt väg för välfärden – fler undersköterskor och lärare före skattesänkningar.

Alla Uppsalabor ska ha jämlika förutsättningar till ett gott liv. Vår välfärd ska ge alla Uppsalabor möjlighet att färdas väl genom livet och finnas där när den behövs som mest. Vår övertygelse grundar sig i att alla ska bidra till och ta del av välfärden på lika villkor. Vi är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor – och hela vårt samhälle – att växa och utvecklas.

Det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik för att säkra morgondagens välfärd. En långsiktigt hållbar ekonomi skapar goda förutsättningar för jobb och tillväxt och lägger grunden för investeringar i vår gemensamma välfärd. Överskotten i ekonomin ska användas till att stärka välfärden genom fler undersköterskor, lärare och anställda inom äldreomsorgen.

I takt med att befolkningen växer och att vi blir allt fler äldre står vi de kommande åren inför stora behov av att stärka välfärden. Trots att Uppsala är en plats där allt fler idag kan känna framtidstro är det inte en självklarhet för alla. Det går bra för Uppsala – men det går inte bra för alla Uppsalabor. Idag finns stora skillnader i levnadsvillkor bland människor och våra olika områden i Uppsala. De sociala och ekonomiska klyftorna resulterar i hög grad ofta till sämre hälsa, utbildning och trygghet. Den generella välfärden måste stärkas.

Välfärden ska vara fokuserad på kvalitet – inte på vinstjakt. Därför kommer vi göra vad vi kan för att begränsa att enskilda aktörer ska kunna göra stora vinster på Uppsalabornas skattepengar.

Vi har, bland annat:

 • Genomfört en lokal satsning på lärarlöner
 • Infört heltid som norm inom kommunens verksamheter
 • Anställt lärarassistenter i Uppsalas klassrum
 • Satsat på mindre barngrupper i förskolan och skolklasserna
 • Gjort en historisk överenskommelse med Region Uppsala om egenvård

 

Vi vill, bland annat:

 • Fortsätta satsningen på heltid som norm inom kommunens verksamheter
 • Införa obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg
 • Införa ordningskontrakt i Uppsalas skolor
 • Införa mobilförbud i Uppsalas klassrum
 • Fortsätta lokal lärarlönesatsning
 • Anställa fler lärarassistenter och personal i Uppsalas skolor
facebook Twitter Email