Valfrihet eller likvärdighet i skolan?

05 oktober KL: 18:00 - 20:00
Trädgårdsgatan 1

Hur ser skolan ut om tio och tjugo år med nuvarande spelregler? Hur påverkar det samhället, på gott och ont?

Vilken skola gynnar en god samhällsutveckling och goda villkor för individerna?

Hur får vi en effektiv skola där alla elever ges möjligheter att lyckas?

  • Skolan ska vara kompensatorisk
  • Skolorna ska vara likvärdiga
  • Skolorna ska ha en allsidig elevsammansättning
  • Eleverna ska ha valfrihet
  • Vinstsyftande skolor ska få växa

Vad är viktigt?    Vilka är målkonflikterna?   Hur ska målkonflikterna hanteras?

Välkommen till en debatt mellan Ralph Riber VD för Internationella Engelska skolan och Sten Svensson skolpolitisk utredare för tankesmedjan Katalys. Tidigare lärare lärare och chefredaktör för Lärarnas tidning.

facebook Twitter Email