Samtal om kopplingen mellan bostad och arbetsmarknadsbehov

03 september KL: 11:00 - 13:00

Den arabisktalande socialdemokratiska föreningen(ATS) bjuder in till samtal med Erik Pelling och UlrikWärnsberg.Erik Pelling är kommunalråd i Uppsala med ansvar förbostäder och Ulrik Wärnsberg är ordförande iArbetsmarknadsnämnden.

Här är en affish om eventet:

affisch.ATS.3september.ny

facebook Twitter Email