SÅ HALVERAR VI KLIMATUTSLÄPPEN TILL 2030

28 oktober
Östra Ågatan 19

Ny forskning visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett.

Växthusgasutsläppen måste ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. Konsekvenserna är potentiellt katastrofala för mänskligheten. Nu finns lösningarna för att börja halvera utsläppen omedelbart, det är dags att gå från stegvisa till exponentiella åtgärder. Vi måste accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, samhällen, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.

Exponential Climate Action Roadmap, är en forskarrapport som presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Ett internationellt team av experter från akademi, teknikföretag och ideella organisationer, främst men inte enbart från de som nämns ovan, har syntetiserat över 60 rapporter och akademiska analyser som utvärderar scenarier relaterade till mycket låga växthusgasutsläpp.

Välkommen att diskutera och lyssna till forskningsledaren Johan Falk.

Tid: 28 oktober, kl.18.00

Plats: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19

facebook Twitter Email