Representantskap i Uppsala arbetarekommun

04 februari
Drabanten, Bangårdsgatan 13

Alla medlemmar i arbetarekommunen är som vanligt hjärtligt välkomna till Uppsala arbetarekommuns Representantskap med yttrande- och yrkanderätt men det är endast de valda ombuden som har rösträtt.

Välkomna!

Tid: 4 februari kl.18.00

Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13

facebook Twitter Email