Representantskap den 28 augusti 2023

28 augusti

Måndag den 28 augusti klockan 18.00 samlas socialdemokraterna i Uppsala för representantskap.

Förslag till dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av sekreterare
 • 3. Val av justerare
 • 4. Fastställande av dagordning
 • 5. Fastställande av ombudsförteckning/röstlängd
 • 6. Rapport från AK styrelsen
 • 7. Gäst Peter Gustavsson, journalist och författare
 • 8. Beslut om nominering till EU-valet
 • 9. Beslut om nomineringar av nämndemän
 • 10. Övriga frågor
 • 11. Mötet avslutas

Vid frågor kontakta ombudsman: Hannes Nelander, [email protected]

facebook Twitter Email