Omställning på arbetsmarknaden

27 april KL: 18:00 - 17:46
Juridikum, trädgårdsgatan 1, Uppsala

Digitaliseringen och globaliseringen gör att arbetsmarknaden förändras snabbt. Idag är varken arbetsmarknadspolitik, utbildningssystem, studiefinansiering eller trygghetssystem anpassade till dessa förändringar. Finns det ett sätt för oss att byta karriär mitt i livet? Vilken roll kan högskolan spela? Vem har ansvaret, arbetsgivare, individ eller samhälle?

Välkommen att lyssna på Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och Josefine Boman, sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet.

Tid: Torsdag den 27 april, kl. 18.00 – 20.00 Plats: Trädgårdsgatan 1, sal 1106, Juridicum Uppsala

Alla är välkomna för en öppen diskussion om den nya arbetsmarknaden och dess utmaningar.

facebook Twitter Email