Motionsstopp för motioner till Uppsala arbetarekommuns årsmöte 2020

15 december

15 december

Motionsstopp för motioner till Uppsala arbetarekommuns årsmöte 2020

*Motioner som rör Uppsala kommun samt arbetarekommunens organisation.

Motionerna samt frågor rörande motionsbehandling skickas till Emmy Sjöblom

facebook Twitter Email