Motionsskrivarkväll

Motionsskrivarkväll

03 december KL: 18:30 - 20:00

Vill du gärna skriva motioner, men få lite hjälp med hur du ska formulera dig på bästa sätt?

Delta då på vår motionsskrivarkväll med ombudsman Pavlos Cavelier Bizas och Magnus Åhrgren från styrelsen. Motionsstopp till partidistriktskongressen har redan varit. Men det finns chanser kvar. Motionsstopp för Uppsala arbetarekommuns årsmöte (kommunpolitiska frågor eller organisatoriska frågor om AK) är den 11 december och motionsstopp till nationella partikongressen har förlängts till den 1/2.

Tid: kl. 18.30

Plats: På Zoom, maila [email protected] om du vill delta så får du zoom-länken

facebook Twitter Email