Möte om jämlikhetskommissionens förslag med Per Molander

17 november

Mot bakgrund av ökad ojämlikhet i Sverige tillsatte regeringen 2018-08-02 en kommission med uppdrag att ge förslag som minskar klyftorna, ledd av tidigare generaldirektören Per Molander.

Jämlikhet har under lång tid fått stå tillbaka för andra politiska mål, men de snabba förändringar som ägt rum både i Sverige och i omvärlden motiverar en omprövning.

Ett antal S-föreningar i Uppsala har bjudit in Per Molander att den 2020-11-17 kl 19.00 presentera SOU 2020:46 (1149 sidor) från Jämlikhetskommissionen. Mötet blir digitalt, länk meddelas senare.

facebook Twitter Email