KRAVEN PÅ MÄTBARHET SÄNKER VÄLFÄRDEN

28 november KL: 18:00 - 20:00
Gamla Torget 6

Vi läser dagligen om hur lärare och andra inom välfärden tyngs av administrativa bördor. Kraven på dokumentation tar överhanden och kan till och med ersätta den egentliga verksamheten. Detta är något som går ut över elever och brukare.

New Public Management med sina krav på mätbarhet och uppfyllelse av kvantitativa mål, inom i stort sett alla samhällssektorer sker på bekostnad av en genuin kvalitet i mötet mellan samhälle och medborgare. Detta drabbar yrkesutövare i hela den offentliga sektorn. Vilken är professionernas roll i välfärdsstaten? Vilken typ av styrning har vi sett och hur bör utvecklingen framåt se ut?

Välkommen till en föreläsning med Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om den statliga förvaltningen och framförallt framväxten av granskningssamhället.

Tid: 28 november kl.18.00

Plats: Gamla Torget 6, ”Badhuset” 4219A

Arrangör: Tjänstemannaföreningen

 

facebook Twitter Email