Föreläsning om prostitution och människohandel

25 september
Östra Ågatan 19, Uppsala, Sverige

Tjänstemannaföreningen och Fjärdhundra S-förening bjuder in till en föreläsning om prostitution och människohandel.

Upplägget kommer vara sexuell exploatering av unga, erfarenhet, förhållningssätt och forskning.

 

Föreläsare är:

Jenny Selenius, Regionkoordinator mot människohandel gällande barn. Arbetar i nära samverkan med polis och socialtjänst gällande barn och unga vid misstanke om människohandel.

Malin Andersson, Uppsökande socialsekreterare. Arbetar för närvarande i polisens prostitutionsgrupp i syfte att hitta unga som säljer och köper sex.

Hedersgäst är Ulrika Persson grundare av Alltid Sedd som är en ideell förening som arbetar uppsökande mot ungdomar mellan 12-20 år som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för annan sexuell exploatering på internet.

Ulrika Persson tog initiativ till att starta Alltid Sedd då hon kände att det är ett misslyckande både som socialarbetare och vuxen att ingen ser de ungdomar vi riktar oss mot – det är inte rimligt att ungdomar ska kunna sälja sig utan att funktionella vuxna reagerar och försöker hjälpa. Hon hoppas på att föreningen ska kunna göra skillnad och ingjuta hopp.

Du behöver inte vara Socialdemokrat för att delta, alla är välkomna!

Vid frågor kontakta Emilia Elming 076-8092128.

I andra hand, David Alfvenhierta 076-3233323.

 

Plats: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19

facebook Twitter Email