Climate Refugees; the science, the people, the jurisdiction and the future.

08 november

Climate Refugees; the science, the people, the jurisdiction and the future.

Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till att fler än 200 miljoner ”klimatflyktingar”, samtidigt råder det stor förvirring kring juridisk status – är de flyktingar eller migranter?

Emine Karakitapoglu föreläser utifrån sin rapport ”Climate Refugees; the science, the people, the jurisdiction and the future”

 

 

 

Plats: ABF Uppsala, S:t Persgatan 22 B

Tid: 8 november, kl.18.00-20.00

Språk: Engelska

Arrangör: Centrala stans s-förening och ABF

facebook Twitter Email