Snabbare integration

Vi har för länge tagit för lätt på integrationspolitiken. Nu måste fler nyanlända in i arbete. Alla som kan jobba ska jobba – oavsett vem man är.

En av socialdemokratins främsta uppgifter är att motverka ojämlikheten och segregationen och se till att alla människor i Uppsala får jämlika förutsättningar för ett bra liv. Var man växer upp har stor påverkan på ens framtida inkomst, hälsa och välmående. Idag finns stora skillnader mellan de som har lång eller kort utbildning, fattiga och rika, äldre och unga, de som bor i innerstaden eller i en förort, i staden eller på landsbygden.

För att motverka segregationen i vår kommun och samhället i stort krävs tydliga åtgärder för att säkerställa att hela Uppsala håller ihop. Vi socialdemokrater har under mandatperioden bytt riktning på politiken i Uppsala och ersatt skattesänkningar med investeringar för att fler ska komma i jobb, stärka skolan och förbättra välfärden. Det arbetet måste nu fortsätta. Därför ska vi fortsatt arbeta för en bostadspolitik som integrerar, en utbildningspolitik för ökad jämlikhet och en arbetsmarknad som tar tillvara allas kompetens.

För att de grundläggande strukturerna som orsakar segregation bryts krävs ett omfattande arbete med långsiktiga reformer för att bryta segregationen i Uppsala, där kommunen, civilsamhället, näringsliv och myndigheter och sakkunniga inom området samarbetar. Vi behöver samla alla goda krafter för att skapa ett Uppsala där din bakgrund inte avgör din framtid och där alla får jämlika förutsättningar att skapa sig det liv de drömmer om.

Ett område i Uppsala som påverkats kraftigt av segregationen är Gottsunda-Valsätra. Att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden är en angelägenhet för hela Uppsala. Med kompromisslös kamp mot brottsligheten och politik som går på djupet med problemen ska vi vända utvecklingen. Vi ska framåt tillsammans: Kommunen, polisen, Gottsundaborna, fastighetsägare, föreningar och företagare. Om vi håller ihop är förändring möjlig.

Vi har, bland annat:

 • Inrättat extratjänster
 • Raderat kön till SFI
 • Utökat antalet feriearbeten
 • Antagit näringslivsprogram – vi ska skapa 70 000 nya jobb till år 2020
 • Uppfyllt 90-dagarsgarantin
 • Antagit upphandlingspolicy med tydliga krav

 

Vi vill, bland annat:

 • Införa obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg med otillräckliga språkkunskaper
 • Bedriva yrkesutbildning parallellt med SFI
 • Satsa på 2600 samhällsjobb
 • Införa jobbspår för personer med låg utbildning
 • Satsa på språkplikt och samhällsorientering
 • Bedriva SFI på fler öppna förskolor
facebook Twitter Email