Statligt servicekontor till Gottsunda

Gottsunda föreslås få ett statligt servicekontor, ett glädjande och viktigt beslut.

Uppsala ska inte ha någon särskilt utsatt stadsdel. Ska vi lyckas med det så behöver hela samhället finnas på plats. Därför är det väldigt efterlängtat att regeringen nu föreslår att ett statligt servicekontor ska öppna i Gottsunda. Uppsala kommun har länge uppvaktat regeringen i denna fråga.

Man ska kunna få hjälp med olika frågor under samma tak. Målsättningen är att de här myndigheterna ska finnas på plats:

  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • Delar av Arbetsförmedlingen
facebook Twitter Email