Släpp valretoriken – ta ansvar för klimatet!

Att gå från ord till handling är precis det vi gör, skriver Linda Eskilsson, Erik Pelling och Tobias Smedberg i sin slutreplik till Centerpartiet.

Vi välkomnar Centerpartiets engagemang i klimatarbetet (UNT 11/4). Ju fler partier vi är som prioriterar klimat- och miljöarbete desto snabbare kan vi nå våra mål.

Att gå från ord till handling är precis det vi gör. I en snabbare takt. Bara nu i veckan har vi börjat emittera gröna obligationer, som gör att seriösa investerare nu kan vara med och bidra till vårt klimatarbete. Det är ett konkret verktyg för kommun och näringsliv att tillsammans snabba på klimatomställningen.

Men det som Centerpartiet föreslår som en lösning, en omorganisering av tjänstepersoner, skulle bara försena nödvändiga klimatåtgärder.

Vi vill påminna Centerpartiet i Uppsala om att de har valt att ingå i en politisk konstellation som bygger på stöd av SD. Vad är det för uppgörelse som har gjorts med Sverigedemokraterna som ska ge bättre utfall än vårt klimatarbete? Det är hög tid att släppa valretoriken och vara med och ta ansvar för klimatet.

Uppsalas klimatmål till år 2020 var att minska utsläppen av växthusgaser med cirka 30 procent från 1990. Beräkningar visar att utsläppen har minskat med hela 38 procent under rödgrönt styre. Det är heller ingen slump att Uppsala blivit utsett till världens bästa klimatstad som inspirerat många städer globalt i sitt klimatarbete.

Centerpartiet menar att vårt klimatarbete endast leder till bebyggelse på “värdefulla grönområden”. Men Centerpartiet och alliansens budget skulle innebära mer än en halvering av anslaget till nya naturreservat. Centerpartiet har tydligt valt SD och den moderatledda alliansens sida och det är en väg som tyvärr inte bara bromsar utan rent av hindrar klimatarbetet.

Den vägen som Moderaterna stakat ut handlar om att stoppa utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik, öppna upp för mer biltrafik och fortsätta kulturkriget mot den ekologiska maten.

Men vi rödgröna kommer varken låta oss stoppas av högerregeringen eller någon ängslig opposition. Uppsala ska fortsätta leda klimatomställningen.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S)

Tobias Smedberg, kommunstyrelsens vice ordförande (V)

Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)

facebook Twitter Email