Provval inför 2018 års val

Rådgivande provval inför valen 2018

Socialdemokraterna i Uppsala genomför under perioden 21 augusti – 1 september 2017 ett rådgivande provval om listorna till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen inför 2018 års allmänna val.

Valberedningens förslag har sänts ut per post till alla medlemmar, som är röstberättigade d.v.s. som har betalat medlemsavgift.

Socialdemokraterna i Uppsala har tidigare fastställt följande kriterier för listorna:

  • Jämn könsfördelning, varannan kvinna och man
  • Andelen kandidater med utländsk bakgrund (födda i ett annat land eller barn till födda i ett annat land) ska minst motsvara andelen i Uppsala kommun, d.v.s. ca 20 procent
  • Minst 25 procent av kandidaterna ska vara under 35 år

 

Efter provvalet tar valberedningen fram ett nytt förslag till listor där resultatet av provvalet stäms av mot principerna ovan.

Valsedeln till kommunfullmäktige fastställs på ett representantskapsmöte den 26 september där valda ombud för alla S-föreningar deltar. Samtidigt fattas beslut om Uppsalas nomineringar till region och riksdag.

Valsedlarna till regionfullmäktige och riksdag fastställs av en valkonferens i november där Uppsalas förslag vägs ihop med förslag från de andra arbetarekommunerna i länet.

HÄR kan du läsa mer om våra kandidater:

KF Kandidatpresentation 2018

Riksdag Kandidatpresentation 2018

Region Kandidatpresentation 2018

facebook Twitter Email