Trygghet på gator och torg

I Uppsala slår vi ett slag för ökad trygghet. En trygghet som ska gälla vem du än är och var du än bor. Med fler poliser, ordningsvakter och övervakningskameror knäcker vi gängen. Med bättre skolor, fler lärare och vägar till jobb sopar vi undan gängens grogrund.

Vi kommer göra vad som krävs för att Uppsala ska vara tryggt. Med kompromisslös kamp mot kriminaliteten och en politik som går på djupet med problem ska vi vända utvecklingen.

Vi har, bland annat:

  • Infört kommunala trygghetsvakter (Sveriges största LOV3-område) och kameraövervakning
  • Ett starkt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis
  • Rustat upp otrygga utemiljöer
  • Genomfört en stor trygghetsundersökning
  • Trygghetsplan för hela kommunen
  • Handlingsplan med 89 åtgärder för att lyfta Gottsunda

 

Vi vill, bland annat:

  • Genomföra handlingsplan för Gottsunda
  • Fördjupa samarbetet med polisen kring trygghetsskapande åtgärder
  • Placera ut fler övervakningskameror
  • Utveckla arbetet med trygghetsvakter i fler delar av kommunen

 

facebook Twitter Email