Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

De utbildningar som erbjuds i Uppsala är följande:

 1. Medlemsutbildningar, steg 1 och 2
 2. Ledarskapsutbildning, steg 1 och 2
 3. Studiecirklar
 4. Mentorskap
 5. Valutbildningar (erbjuds under valåret 2018)

1. Medlemsutbildningar

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

Anmälan: [email protected] eller 018-65 66 41

STEG 1

Tid: 6-7 oktober 2018

Plats: Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

STEG 2

Tid: 14-15 april 2018, 17-18 november 2018

Plats: Wiks folkhögskola (internat)

2. Ledarskapsutbildningar

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP

Har du intresse och ambitioner för att växa i nya uppdrag i partiet och politiken? Om svaret är ja så har du nu chansen att söka till våra stora ledarskapssatsning som drar igång ihöst. Vi erbjuder en utbildning som stärker ditt personliga ledarskap och som förbereder dig för de konkreta uppgifter som ledarskapet ställer dig inför.

Vi vänder oss framförallt till två målgrupper och kommer variera upplägget något utifrån de olika målgrupperna. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom partiorganisationen i framtiden. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom politiken. Vi söker dig som inte hunnit gå partiets ledarutbildning steg 3.

Hoppas du kan och vill delta!

DATUM OCH INFO

Just nu finns inget inplanerat tillfälle.

KURSENS INNEHÅLL

 • Ideologi och värderingar
 • Retorik och kommunikation
 • Min roll som ledare i en värdeburen organisation
 • Organisationskultur
 • Det personliga ledarskapet
 • Utmaningar i ledarskapet

 

3. Studiecirklar

DATUM OCH INFO

Just nu finns inga inplanerade studiecirklar.

 

4. Mentorskap

Är du ny i Sverige och vill bli engagerad i vårt parti? Då är du välkommen till Tjänstemannaföreningens mentorskapsprogram. Där träffas invandrade akademiker och svenskar på ett informellt sätt. Vi går på politiska möten tillsammans och lär av varandra. Kontakta Patrik Hedlund [email protected] för mer information.

 

5. Valutbildningar

Valarbetarutbildning

Utbildningen är till för att du som valarbetare ska få rätt verktyg för att kunna engagera dig i valarbetet.

DATUM OCH TID:

 • 25 april, kl. 18-21
 • 24 maj, kl. 18-20
 • 8 augusti kl. 18-21

Kandidatutbildning

Utbildningen är till för dig som kandiderar under valet 2018 och är blivande förtroendevald för Socialdemokraterna. Kursens syfte är att stärka dig som kandidat, få dem att känna dig tryggare i din berättelse och vår politik.

DATUM OCH TID:

 • 22 april, heldag
 • 2 juni, heldag

Teamledarutbildning

Teamledarutbildningen är till för dig som kommer leda kampanjarbete under valrörelsen och hålla i bland annat dörrknackningsaktiviteter eller ringkvällar. Under utbildningen får du verktyg för att på bästa sätt kunna lyfta och peppa din grupp, genomföra aktiviteter och ge övriga medlemmar motivation och kunskap.

DATUM OCH TID:

 • 3 mars
 • 17 mars
 • 28 april
facebook Twitter Email