Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

De utbildningar som erbjuds i Uppsala är följande:

  1. Medlemsutbildningar, steg 1 och 2
  2. Ledarutbildning, steg 1 och 2
  3. Studiecirklar
  4. Föreläsningar och seminarier

1. Medlemsutbildningar

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

Anmälan: [email protected] eller 018-65 66 41

STEG 1

Tid: 30 september – 1 oktober

Plats: Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

STEG 2

Tid: 21-22 oktober

Plats: Wiks folkhögskola (internat)

 

2. Ledarskapsutbildningar

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP

Har du intresse och ambitioner för att växa i nya uppdrag i partiet och politiken? Om svaret är ja så har du nu chansen att söka till våra stora ledarskapssatsning som drar igång ihöst. Vi erbjuder en utbildning som stärker ditt personliga ledarskap och som förbereder dig för de konkreta uppgifter som ledarskapet ställer dig inför.

Vi vänder oss framförallt till två målgrupper och kommer variera upplägget något utifrån de olika målgrupperna. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom partiorganisationen i framtiden. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom politiken. Vi söker dig som inte hunnit gå partiets ledarutbildning steg 3.

Hoppas du kan och vill delta!

ANMÄLAN

Intresseanmälan görs senast den 10 september till [email protected] I din anmälan ska du kort berätta vem du är och motivera varför du vill gå utbildningen.

Besked om du är antagen ges senast den 29 september.

KURSENS INNEHÅLL

  • Ideologi och värderingar
  • Retorik och kommunikation
  • Min roll som ledare i en värdeburen organisation
  • Organisationskultur
  • Det personliga ledarskapet
  • Utmaningar i ledarskapet

DATUM OCH INFO

11-12 November

9-10 December

Utbildningen är uppdelad i två internat under senhösten 2017. Vi förväntar oss att du är med vid båda dessa tillfällen för att gå kursen. Under 2018 kommer vi att ha uppföljande träffar.

3. Studiecirklar

Studiecirkel om ideologier

Till hösten anordnar AK studiegruppen en studiecirkel om ideologier för alla medlemmar. Detta blir en upptakt till valrörelsen och en skola för valarbetare.Fokus är att förstå hur vår egen politiska inriktning har influerats av och relaterar till andra ideologier och idéer såsom liberalism, konservatism, nationalism, socialism etc.

Vi fokuserar på det moderna perspektivet som sätter in de politiska partierna i en politisk kompass. Vi kommer att bjuda in intressanta föreläsare som Sverker Gustavsson och Stig-Björn Ljunggren till olika tillfällen.

Vi har 4 träffar under hösten och kommer att träffas på partiexpeditionen.

Den bok vi planerar följa är:Politiska ideologier i vår tid av Reidar Larsson

Anmäl dig gärna till vår studieledare Patrik Hedlund

 

Studiecirkel om skatter och skattereformer

Den politiska debatten kring skatter kommer att bli viktig inför valrörelsen 2018.

Högern använder skatter som ett slagträ i debatten för att skära ner vår välfärd. Samtidigt är skatter fundamentet för en bättre skola, vård och omsorg.

Debatten behöver dock nyanseras till att inte bara handla om lägre eller högre skatter.

Sverige behöver en ny skattereform.

Frågan är inte om det behövs en ny skattereform utan hur en sådan reform ska se ut så att bra argument kan formas inför valrörelsen 2018!

Välkommen till denna superaktuella studiecirkel under hösten 2017 som leds av Gabriel Söderberg! Skickar gärna föranmälan till Patrik Hedlund [email protected]

 

Tillfälle för superintressanta diskussioner utlovas för att kunna ”ta död” på mytbildningen kring skatter!

Plats: partiexpeditionen, dragarbrunnsgatan 35

Tid: kl. 18.00-20.00

Datum: 28 aug, 25 sept, 23 okt, 27 nov

facebook Twitter Email