Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

De utbildningar som erbjuds i Uppsala är följande:

 1. Medlemsutbildningar, steg 1 och 2
 2. Ledarutbildning, steg 1 och 2
 3. Studiecirklar
 4. Mentorskap
 5. Föreläsningar och seminarier

1. Medlemsutbildningar

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

Anmälan: [email protected] eller 018-65 66 41

STEG 1

Tid: 30 september – 1 oktober

Plats: Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

STEG 2

Tid: 21-22 oktober

Plats: Wiks folkhögskola (internat)

 

2. Ledarskapsutbildningar

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP

Har du intresse och ambitioner för att växa i nya uppdrag i partiet och politiken? Om svaret är ja så har du nu chansen att söka till våra stora ledarskapssatsning som drar igång ihöst. Vi erbjuder en utbildning som stärker ditt personliga ledarskap och som förbereder dig för de konkreta uppgifter som ledarskapet ställer dig inför.

Vi vänder oss framförallt till två målgrupper och kommer variera upplägget något utifrån de olika målgrupperna. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom partiorganisationen i framtiden. Dels vill vi ha dig som har eller ser dig själv i en ledande position inom politiken. Vi söker dig som inte hunnit gå partiets ledarutbildning steg 3.

Hoppas du kan och vill delta!

ANMÄLAN

Intresseanmälan görs senast den 10 september till [email protected] I din anmälan ska du kort berätta vem du är och motivera varför du vill gå utbildningen.

Besked om du är antagen ges senast den 29 september.

KURSENS INNEHÅLL

 • Ideologi och värderingar
 • Retorik och kommunikation
 • Min roll som ledare i en värdeburen organisation
 • Organisationskultur
 • Det personliga ledarskapet
 • Utmaningar i ledarskapet

DATUM OCH INFO

11-12 November

9-10 December

Utbildningen är uppdelad i två internat under senhösten 2017. Vi förväntar oss att du är med vid båda dessa tillfällen för att gå kursen. Under 2018 kommer vi att ha uppföljande träffar.

3. Studiecirklar

Studiecirkel om ideologier

Till hösten anordnar AK studiegruppen en studiecirkel om ideologier för alla medlemmar. Detta blir en upptakt till valrörelsen och en skola för valarbetare.Fokus är att förstå hur vår egen politiska inriktning har influerats av och relaterar till andra ideologier och idéer såsom liberalism, konservatism, nationalism, socialism etc.

Vi fokuserar på det moderna perspektivet som sätter in de politiska partierna i en politisk kompass. Vi kommer att bjuda in intressanta föreläsare som Sverker Gustavsson och Stig-Björn Ljunggren till olika tillfällen.

Vi har 4 träffar under hösten och kommer att träffas på partiexpeditionen.

Den bok vi planerar följa är:Politiska ideologier i vår tid av Reidar Larsson

Anmäl dig gärna till vår studieledare Patrik Hedlund

 

Studiecirkel om skatter och skattereformer

Den politiska debatten kring skatter kommer att bli viktig inför valrörelsen 2018.

Högern använder skatter som ett slagträ i debatten för att skära ner vår välfärd. Samtidigt är skatter fundamentet för en bättre skola, vård och omsorg.

Debatten behöver dock nyanseras till att inte bara handla om lägre eller högre skatter.

Sverige behöver en ny skattereform.

Frågan är inte om det behövs en ny skattereform utan hur en sådan reform ska se ut så att bra argument kan formas inför valrörelsen 2018!

Välkommen till denna superaktuella studiecirkel under hösten 2017 som leds av Gabriel Söderberg! Skickar gärna föranmälan till Patrik Hedlund [email protected]

Tillfälle för superintressanta diskussioner utlovas för att kunna ”ta död” på mytbildningen kring skatter!

Plats: partiexpeditionen, dragarbrunnsgatan 35

Tid: kl. 18.00-20.00

Datum: 28 aug, 25 sept, 23 okt, 27 nov

 

Studiecirkel om Bostadspolitik

Bostadsfrågan skär igenom flera områden såsom finanspolitik, arbetsmarknad, tillväxt och social hållbarhet. Vi ser en situation där stora grupper har problem att hitta ett boende till rimlig kostnad samtidigt som det byggs som aldrig förr. Hur skapar vi en hållbar bostadsmarknad som motverkar segregation och inlåsningseffekter?

Välkommen att delta i denna studiecirkel där vi fördjupar oss i bostadsfrågan utifrån olika infallsvinklar.

Cirkelledare: Emine Karakitapoglu

Anmälan:[email protected]

Studiecirkel om skatter och skattereformer

Bostadsfrågan skär igenom flera områden såsom finanspolitik, arbetsmarknad, tillväxt och social hållbarhet. Vi ser en situation där stora grupper har problem att hitta ett boende till rimlig kostnad samtidigt som det byggs som aldrig förr. Hur skapar vi en hållbar bostadsmarknad som motverkar segregation och inlåsningseffekter?

Välkommen att delta i denna studiecirkel där vi fördjupar oss i bostadsfrågan utifrån olika infallsvinklar.

Cirkelledare: Emine Karakitapoglu

Anmälan:[email protected]

Träff 1 – Introduktion till bostadsmarknaden 

Leds av Jens Nilsson, Hyresrättsföreningen

 • Hur ser efterfrågan ut i dag?
 • Aktörer på bostadsmarknaden
 • Marknadshyror vs bruksvärdessystem
 • Juridiska aspekter

Träff 2 – En bostadspolitik för ett hållbart samhälle

Leds av Erik Pelling, kommunalråd för S

 • Hur ser vår bostadspolitik ut i Uppsala i dag?
 • Hur motverkar vi segregation?

Träff 3 – Framtidens boende

Leds av Patrik Hedlund

 • Hur ser vi att bostadsmarknaden utvecklas
 • Hur ser framtida bostadskoncept ut?
 • Smarta hem
 • 3D printade hus och crowdfunding

Arrangeras i samarbete med ABF i Uppsala län.

 

SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS INTE AVVECKLAS

Vi utgår från partiets studiematerial om svenska modellen och diskuterar frågor kring dess historia och nutid, hur den kan utvecklas och vilka svårigheter som kan dyka upp i framtiden.

Välkommen till partiexpeditionen under fem onsdagar med start den 1 november.

Cirkelledare: Erik Dagnesjö, Byggsossen

Plats: Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

Datum: 1, 15, 22, 29 nov och 6 dec.

Tid: kl.18.00 -20.15

Anmäl dig till Erik[email protected]

Arrangeras av Socialdemokraterna i Uppsala och ABF

4. Mentorskap

Är du ny i Sverige och vill bli engagerad i vårt parti. Då är du välkommen till Tjänstemannaföreningens mentorskapsprogram. Där träffas invandrade akademiker och svenskar på ett informellt sätt. Vi går på politiska möten tillsammans och lär av varandra. Kontakta Patrik Hedlund [email protected] för mer information.

facebook Twitter Email