Stadshuset

 

  • Marlene Burwick, kommunalråd med ansvar för ekonomi och finans, näringsliv och sysselsättning och övergripande styrning

[email protected] 

  • Erik Pelling, kommunalråd med ansvar för stadsplanering, bostäder, landsbygd, äldre och flyktingmottagande

[email protected]

  • Caroline Hoffstedt, kommunalråd med ansvar för utbildning och kultur

[email protected] 

  • Susanne Eriksson, politisk stabschef

[email protected]

  • Johan Ekström, pressekreterare

[email protected]

  • Sofia Fanberg, politisk sekreterare

sofia.fan[email protected]

facebook Twitter Email