Nominera kandidater till styrelser och nämnder

Valet närmar sig och valarbetet är i full gång. Parallellt med detta pågår också en process med att ta fram personer som ska representera oss socialdemokrater i olika kommunala församlingar under nästa mandatperiod. Valberedningen för de allmänna valen kommer att inleda processen med gruppledaruppdragen före valet, medan det stora arbetet med att ta fram sammansättningen i nämnder och styrelser i sin helhet inleds först efter valdagen.

Klicka här för att lämna din nominering till gruppledare i kommunala nämnder och styrelser, samt till ordförande i kommunfullmäktige. Detta skall göras senast den 31 maj 2018.

Klicka här för att lämna din nominering till ledamöter och ersättare i kommunala nämnder och styrelser samt nämndemän. Detta skall göras senast den 11 september 2018.

Valberedningen är mycket angelägen om att alla nomineringar ska komma fram på rätt sätt i denna stora process. Efter att ha fyllt i blanketten ska du få ett kvitto till din mailadress med de uppgifter du skickade in – spara den. Får du inget kvitto har du förmodligen inte genomfört hela processen och tryckt på skicka – kolla därför en extra gång för säkerhets skull.

För att ytterligare kvalitetssäkra processen uppmanar vi även föreningar att skicka ett mail med uppgift om vilka de nominerar till [email protected] Vid frågor, kontakta Catrin Johansson på 018-65 66 41. 

facebook Twitter Email